Thông tin cơ bản


Khánh Hưng IT

Hotline 24/7: 096.251.8669

Email: admin@khanhhungit.com

Facebook: Nguyễn Hưng

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

  1. Chúng tôi Sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng nhằm mục đích  xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
  2. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
  3. Chúng tôi cam kết không gửi thông tin khách hàng cung cấp khi chưa được phép